Stor Hoppborg  - Här kan barn upp till 12 år hoppa och studsa.
 

Karusell - Minitåg  -  Här kan maximalt 8 barn upp till ca: 10 år

åka varv efter varv.  Kan även monteras inomhus.

 

Pop-Corn + Sockervadd och Tivoli hör ihop!  
 

Karusell - Minitåg (Tuff-Tuff Tåg)
Hoppborg modell L (stor)

Mini-Tivolit  är utmärkt för att göra barnen glada.

Tivolit är anpassat för att kunna anlitas av:

 

PARKLEKAR

IDROTTSFÖRENINGAR

AFFÄRSIDKARE

DAGMAMMOR

SKOLOR

FÖRSKOLOR

AFFÄRSCENTRUM

BOSTADSRÄTTS -
FÖRENINGAR

HYRESGÄSTFÖRENINGAR

ETT "GÄNG GRANNAR"

MED MERA.....

 

Vänd er gärna till oss för att

Hyra Karusell

Hyra Hoppborg

Hyra Pop-Corn